Anvendelser

 

Borgerhenvendelser

Giv et Praj kom til verden i 2011 som en borgerhenvendelses-app, der sætter borgere i kontakt med de relevante myndigheder ved fx. huller i vejen – uanset hvor i landet man befinder sig!

Løsningen formidler i dag flere tusind praj hvert år. Basistjenesten er gratis for både kommuner og borgere. Se mere under abonnement og om app’en.

Tilsyn

Giv et Praj Pro er et effektivt værktøj til tilsynsopgaver på blandt andet byggepladsen. Brug jeres egne specialtilpassede arbejdsgange og kategorier til at samle og dokumentere arbejdet med billeder, lyd, filer mv.

Kan fx bruges ved: Fejl- og mangellister, tilbudsgivning, slutkontrol, egeninspektion, proceskontrol, tilsyn mm.

 
 

Inspektion

Det intuitive interface gør Giv et Praj Pro til et effektivt inspektionsværktøj, som alle medarbejdere kan bruge til ubesværet at føre inspektion og opsamle dokumentation direkte på smartphone eller tablet som en del af det daglige arbejdsflow.

Data samles i et centralt system, der giver overblik over alle inspektioner til hurtig og let viderebehandling.

Kan fx bruges ved: Offshore, arkitekter, entreprenører, håndværkere, forsyninger, rengøring, taksatorer, ejendomsservice, byggesagkyndige m.fl.

Bestillerværktøj

Står du i marken og skal bestille et nyt skilt eller et nyt beslag, er det oftest åbentlyst, hvad der skal bestilles. Men når bestillingen skal tastes på kontoret, mangler der måske alligevel nogle detaljer i noterne.

Brug Giv et Praj Pro til bestilling af nyt materiel via særligt tilpassede kategorier, og få bestillingen direkte som e-mail eller webservice med billeder, så alle informationer følger med bestillingen.

 
 

Fraflytnings- og indflytningssyn

Dokumenter fraflytnings- og indflytningssyn via smartphone eller tablet, og få samlet alle informationer ét sted, så de nemt kan findes frem igen for den enkelte sag. Inkluder fx fotos, lydoptagelser, filer, underskrift mv.

Bruges fx til: Fraflytningsrapporter, vedligeholdelsesplaner, inspektioner, løbende vedligeholdelse, dokumentation mm.