Hjælp kommunen med at komme efterladte valgplakater til livs

App’en Giv et Praj er borgernes mulighed for at pege kommunen i retning af efterladte valgplakater fra EP-valget og Folketingsvalget. I følge loven har partierne otte dage til at fjerne plakaterne fra træer, lygtepæle, broer og hvor de ellers måtte have fundet vej til. Det vil altså sige, at efter hhv. den 3. juni klokken 23.59 og den 13. juni klokken 23.59 bør plakaterne være fjernet.

Med Giv et Praj har borgere over hele landet mulighed for at give kommunen et praj. En simpel proces, som kun kræver at man åbner app’en, tager et billede af plakaten vælger kategorien “Valgplakater” og afslutter med send. Så får den aktuelle kommune automatisk besked om valgplakten og dens præcise lokation.
Når kommunen modtager dit praj kontakter de ophængeren, som efterfølgende har 24 timer til at fjerne plakaten selv.

Skulle det dog ikke ske, så fjerner kommunen plakaten for ophængerens regning. Men skulle plakaten være i strid med reglerne eller ikke være forsynet med kontaktoplysninger på ophænger eller kontaktperson, så kan du også give kommunen et praj med app’en..


Danmarks eneste landsdækkende Giv et Praj løsning har været i nyhederne på TV2 Nord.

Se klippet her og hør hvordan Giv et Praj hjælper Frederikshavn Kommune med at yde god borgerservice. Vores Giv et Praj dækker hele Danmark og et basisabonnement er gratis for kommuner, som med basisabonnementet kan man modtage og sagsbehandle indkomne praj fra borgerne i en webportal i skyen. Dette sker ved hjælp af automatisk delegering af praj til rette afdeling og medarbejder, samt statusangivelse, så man har styr på hvornår en henvendelse er afsluttet, som følge af udbedring eller nærmere undersøgelse.

Den grundlæggende tanke bag vores løsning har fra start været, at du som borger skal kunne bruge vores app uanset hvor du befinder dig. Hvis du bor, arbejder, dyrker sport i tre forskellige kommuner kan du nøjes med at bruge Giv et Praj fra Hexagon for at henvende dig til den rette kommune og forsyning.